Skip links

Dagens gladmelding: Enova-støtte også til hyttefolket!

I dag kom gladmeldingen om at du kan søke Enova-støtte også til solceller på hytta. – En sier for oss og det norske folket, sier administrerende direktør Terese Troy Prebensen.

Smart Energi – som eier Kragerø Kraft sammen med Kragerø Kraft Holding – har i mange år argumentert sterkt for at støtteordninger til solcellepaneler og andre energitiltak også bør gjelde for fritidseiendommer. Enova har imidlertid hele tiden vendt tommelen ned. Inntil i dag.

Nå snur statsforetaket og åpner for at man kan få Enovastøtte på inntil 28.750 kroner til strømproduksjon også på hytta.

– Dette er svært gledelig, og representerer et stort og viktig steg på veien mot det grønne skiftet, sier Troy Prebensen.

Smart Energi ga støtte

Smart Energi lanserte allerede i 2015 solceller for hus og hytter på Hvaler, som markerte startskuddet for en storstilt satsing på solceller til privatpersoner i Norge. Selskapet tok med det en ledende posisjon i landet innen grønn energi, og har siden fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sitt pionerarbeid.

– I mangel på statlige støtteordninger for hyttefolket, tilbød Smart Energi den gang å dekke kostnadene tilsvarende Enova-støtte for de hytteeierne som kjøpte solceller. Det var en utløsende faktor for at mange valgte solenergi på hytta, og vi gjorde mange framstøt for å påvirke Enova og nasjonale myndigheter til å sidestille helsårsboliger og fritidseiendommer. Men dessverre uten å få gehør, sier Troy Prebensen.

Tilbakevirkende kraft

I dag har Enova snudd i saken og tilbyr støtte til eiere av fritidseiendommer som installerer solceller. Ordningen har dessuten 18 måneders tilbakevirkende kraft.

– Dette er en stor seier for både eiere av fritidseiendommer og Smart Energi, som lenge har kjempet for dette, sier Troy Prebensen, som i 2017 mottok den prestisjetunge Enova-prisen for sitt og Smart Energis arbeid for å rotfeste grønne holdninger i befolkningen.

Det er i dag 465.000 fritidsboligene i Norge, og det anslås at cirka 75 prosent er knyttet til strømnettet. Samtidig stiller stadig flere tilnærmet samme krav til komfort på hytta som hjemme.

– Et økende strømforbruk på hyttene skaper utfordringer for det lokale strømnettet som ikke er dimensjonert for dette. Derfor er egenprodusert strøm på hytta veien å gå for å utligne det stadig økende forbruket og med det hindre store investeringer og utbygginger av nettet i sårbar natur, påpeker hun.

Nysgjerrige på solcelleenergi på boligen eller hytta? ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Smart Energi APP

Last ned vår app!

Du har full kontroll på strømforbruk, solproduksjon, faktura, smart nabolag og smart hjem.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked