Skip links

Prisjustering på lovpålagte elsertifikater

15.06.2018: Elsertifikater er en støtteordning for strøm produsert fra fornybare energikilder. Det er strømkundene som finansierer ordningen, ved at strømleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen.

Det er NVE som forvalter ordningen i Norge og alle strømleverandører er lovpålagt å hente inn avgiften.

Siden 2012 har Norge vært del at et norsk-svensk elsertifikatmarked.
Norge og Sverige har et felles mål om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger.

Siden nyttår har prisene på elsertifikater triplet seg og vi ser nå at stadig flere strømleverandører har varslet prisjustering på de lovpålagte elsertifikatene denne våren.
Vi justerer nå prisen med 1,6 øre inkl mva per KWH med virkning fra 01.07.2018. Sist vi justerte prisene på elsertifikater var 01.01.2016.

Elsertifikater må for ordens skyld ikke forveksles med opprinnelsesgarantier, som er en frivillig ordning.

For kunder med et årlig forbruk på 20 000 kwh utgjør endringen ca 25 kroner måneden.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked