Skip links

Nytt fra januar: Slik forstår du din faktura

Fra januar 2023 inneholder din faktura mer utfyllende informasjon. Blant annet finner du ditt prisområde og en egen linje der påslaget kommer tydelig frem. Les om hva som blir nytt i denne saken.

Din neste strømregning fra oss inneholder mer utfyllende informasjon. I alt vil være lettere for deg å få full oversikt.  Dette som følge av endringer i Avregningsforskriften.

 

Dette blir nytt på din faktura:

1: Ditt prisområde vil være spesifisert. I Norge har vi fem ulike prisområder – se ditt prisområde på Statnetts kart her.

2: Dersom det er stipulerte måleverdier i avregningstidsrommet, vil dette fremkomme i egen linje.

3: Din strømavtale og strømleverandør vil fremkomme på en tydeligere måte.

4: Egen linje der påslaget er spesifisert.

5: Avtalens varighet vil fremkomme på ikke-løpende avtaler. Eksempelvis fastprisavtaler og prisgaranti.

NYTT: Fra januar inneholder din strømfakturaen mer utfyllende informasjon. Dette som følge av endringer i Avregningsforskriften.

Slik forstår du din faktura

På fakturaens forside finner du oversikt over hvilken periode strømfakturaen gjelder for, samt betalingsinformasjon. Til høyre finner du informasjon om ditt kundeforhold, fakturanummer og eFakturareferanse.

På baksiden av din faktura finner du mer spesifikk informasjon om ditt strømprodukt, hvilken periode fakturaen gjelder for, strømforbruket ditt og strømpris i perioden du er fakturert for. Eventuelle fordelsprodukter og fastbeløp spesifiseres også.

Merk at strømforbruket du faktureres for, er rapportert inn til oss fra Elhub. Hos oss faktureres det alltid etterskuddsvis – dvs at du kun betaler for strømmen du har brukt.

Viktig om nettleie

Dersom du har nettleie og strøm på samme faktura, vil dette fremkomme tydelig på fakturaens forside. Strømstøtten vil da også fremkomme.

Husk at vi som din strømleverandør ikke har mulighet til å påvirke prisen på nettleien din eller avgifter til staten. Likevel kan det være penger å spare på nettleien dersom du er bevisst på ditt eget strømforbruk og jobber for å redusere samtidig bruk av elektriske apparater. Da vil også avgifter og nettleie reduseres, siden disse baserer seg på strømforbruket ditt.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked