Skip links

Bærekraft

Bærekraft hos Kragerø Kraft

Kragerø Kraft er en del av Smart Energi. Hos oss betyr bærekraft at vi skaper langsiktige verdier for eierne våre – og samfunnet. Dette gjør vi ved å respektere miljøet og levere kundeverdier gjennom trygge og rimelige strømavtaler. I tillegg er vi en god arbeidsgiver, og vi støtter opp om lokalsamfunnet i form av sponsormidler.

Les også: Støtte til barn og unge

Det fornybare samfunnet er fullelektrisk
Vi utvikler fornybare energiløsninger som bygger bro mot lavutslippssamfunnet. Selskapet Smart Energi, som vi er en del av, var tidlig ute med salg av solceller og har tatt en aktiv rolle for å utvikle nye smarte tjenester ved å ta i bruk nye smarte målere. Løsningene er viktige bidrag for å begrense naturinngrep og redusere global oppvarming.

Interessentdialog
Vi påvirker samfunnet og samfunnet påvirker oss. Arbeidet med samfunnsansvar hviler på en tett og åpen dialog med lokalsamfunnet og kundene våre. Økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter for våre viktigeste interessenter vurderes før vi tar beslutninger i Kragerø Kraft.

Samarbeidspartnere
De beste løsningene finner vi sammen med andre. Vi har flere partnere som deler vår ambisjon om å bidra til et mer bærekraftig samfunn:

NAV er en viktig støttespiller når vi utvikler et inkluderende arbeidsmiljø og tilbyr arbeidstrening til personer som trenger dette i en begrenset periode i livet.

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter med å drive lønnsomt og miljøvennlig. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, og vi stiller også krav til våre underleverandører.

Nettside av GP Marked