Skip links

Vi har vært her i 100 år

Vårt oppdrag er det samme som før!

Som lokal strømleverandør i over 100 år har vi på nært hold sett hvordan lokalsamfunnet har utviklet seg. Vi har sett hvordan strøm i tidligere tider var ensbetydende med velstand og velstandsøkning og påfølgende heiarop, mens vi i dag tar strøm som en selvfølge.

Vår rolle har endret seg og det lokale e-verket er kanskje ikke den hjørnesteinsbedriften det en gang var. Men fremdeles jobber vi hver eneste dag for at du skal kunne nyte morgenkaffen, ta deg en varm dusj, føne håret eller lade el-bilen din.

I en tid hvor stadig flere oppgaver sentraliseres tror vi fremdeles på lokale arbeidsplasser og muligheten for å komme innom kontoret. Vi tror på at vi gjennom å utvikle fremtidsrettede produkter og tjenester kan bidra til lokal næringsutvikling gjennom partnerskap. I dag trenger et strømselskap samarbeidspartnere innen montasje, IT, web design, markedsføring og rådgivning for å nevne noe.

I dag har vi opparbeidet oss solid kompetanse innen energirådgivning og kan bidra med grønne energiprogram for kommuner eller for privatpersoner eller utbyggere. Vi kan skissere hele energiløp for hele boligfelt, nabolag og byer med en miks av strøm, solceller, vindmøller, bergvarme og fjernvarme til de som ønsker. Vi trives best når vi jobber sammen med lokalsamfunnet og former fremtiden i fellesskap.

For vår rolle har endret seg, men oppdraget er det samme; Se til at du og familien din, arbeidsplassen din og lokalbutikken din på hjørnet har strøm hver eneste dag.

Smart Energi APP

Last ned vår app!

Du har full kontroll på strømforbruk, solproduksjon, faktura, smart nabolag og smart hjem.

Nettside av GP Marked